ErasmusMC

Over AnubiFIX

Aangezien er de laatste jaren steeds meer getraind wordt buiten de operatiekamers en de vraag naar laparoscopisch oefenmodellen groeit. Is op de afd. Anatomie van het ErasmusMC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam  een nieuwe methode ontwikkeld waarmee het mogelijk is op gebalsemde lichamen realistische interventies te verrichten en het zodoende mogelijk wordt om onder ‘normale’ OK omstandigheden (normale Anatomie, normale insufflatie,  normale ‘tissue feel’) te kunnen oefenen op gebalsemde humane preparaten.

De huidige ontwikkelingen van met name de laparoscopische chirurgie vragen om  andere, meer specialistische anatomische kennis dan waarmee men is opgeleid. Een meer gedegen 3-dimensionale kennis van het lichaam is een conditio sine qua non voor het veilig opereren in de 3-dimensionale ruimte met slechts 2-dimensionale feed back via het beeldscherm. 

De vraag naar flexibele, realistische preparaten is hierdoor toegenomen, met name vanuit de snijdende specialismen. 
Met de standaard balsemmethode is het onmogelijk deze kwaliteit en realiteit van tissue handling te evenaren. 
Echter, met AnubiFiX® gebalsemde lichamen is het wel mogelijk om laparoscopische procedures te verrichten.

Voor traumatologische en orthopedische ingrepen is het mogelijk de extremiteiten dusdanig te mobiliseren dat het plaatsen van osteosynthese materiaal en protheses mogelijk wordt. Normaliter worden voor dit soort oefenprocedures 'fresh frozen' preparaten gebruikt. Groot nadeel is dat het ontbindingsproces hierbij niet wordt geremd en de kans op infectie blijft bestaan. In het Skillslab van het ErasmusMC zijn sinds 2010 bij alle cursus voor de traumatologie en de orthopaedie, de fresh frozen preparaten tot ieders (cursisten en faculty) tevredenheid vervangen door AnubiFiX® preparaten.
Het grote voordeel van AnubiFiX® is dat het eenvoudig toepasbaar is (fixatie duurt ong. 20 min. langer), groot gebruiksgemak levert (opslag en verwerking van gefixeerd materiaal is veel eenvoudiger)  en voor alle soorten practica geschikt is. Deze methode maakt het werken met, voor de wetenschap gedoneerde, lichamen vele malen efficiënter. 
Bijkomstig voordeel voor de exploitatie van snijzaalafdelingen is dat geen dure vriesinstallaties aangeschaft hoeven te worden en dat de opslag ‘groen’ is t.o.v. de 24/7 energie verbruikende – 20°C/-40°C vriesinstallaties.  

Inmiddels zijn er in Nederland vier medische faculteiten die onze nieuwe balsemmethode succesvol hebben geïntroduceerd.
Round corners
*